PROFILE ALUMINIOWE


 

     

 


W tym zakresie oferujemy usługi:

1.
Sprzedaż profili aluminiowych konstrukcyjnych oraz elementów do ich łączenia.
    Profile konstrukcyjne są w wymiarach od 20x20mm do 120x200mm z rowkiem 8mm i 10 mm,
    co umożliwia nieograniczone możliwości konstrukcyjne. Anoda stanowi o ich trwałości i estetycznym wyglądzie.

2. Projektowanie oraz wykonanie konstrukcji z profili aluminiowych i poliwęglanu:
    - osłony maszyn
    - budowa maszyn
    - budowa przenośników
    - budowa automatów, półautomatów
    - stanowiska montażowe (stoły montażowe) z regulacją wysokości

    - ścianki działowe
    - kompletne linie produkcyjne
    - pomieszczenia socjalne dla pracowników

3. Obróbkę profili (cięcie, wiercenie, gięcie, frezowanie).

4. Pomoc techniczną we wdrożeniu systemu ARMA.

Proponowany przez nas system ARMA jest kompatybilny z innymi systemami profili.In this range we offer the following services:

1. Sale of anodised aluminium profiles and elements for their connection.
    The profiles own the dimension from 20x20mm to 120x200mm with 8mm and 10mm ditch,
    which enables the unlimited design capabilities. The anode decides the profiles firmness and the aesthetic look.

2. Design and performance of construction from aluminium and polycarbonate profiles:
    - casings of machine
    - construction of machines 
    - construction of aporters
    - construction of automatic and semi-automatic machines
    - assembly stations
    - partition walls
    - complate assembly lines

3. Processing of profiles (cut, drill, bending, grinding).

4. Technical assistance in accustoming the ARMA system.

By we suggested the ARMA system is compatible with another profile systems.